Buøy IL

Krav om Politiattest

Krav om Politiattest

Hva er en politiattest?

En politiattest inneholder opplysninger om en person for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere er ilagt forelegg/dømt for brudd på enkelte bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser.

Klubben har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold.

I Norge utstedes politiattest for den periode vedkommende har vært registrert bosatt i landet.

For utlendinger med forholdsvis kort botid i Norge, vil derfor attesten være av begrenset verdi idet den kun dekker vandelen i et avgrenset tidsrom.

NFFs krav er at politiattesten fornyes hvert 3. år.

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Ordningen trådte i kraft 1. januar 2009.

 

I Buøy IL blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Dette gjøres i samråd med Ansvarlig i Buøy IL: Geir Olsen: geir-olsen@lyse.net, eller Kjetil Knutsen som er vara, han kan kontaktes på e-post: kjetil@knutsen.as eller telefon: 99 27 22 05 

Han har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn.

Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold.

Innhenting av politiattest er gratis.

Innhenting på en-to-tre:

1: Søknaden om politiattest fylles ut av idrettslaget og den søknaden gjelder for, og undertegnes av begge. Ansvarlig for politiattest i Buøy IL sender søknaden til politiet.

Eller:  logg inn med MinID, BankID, Buypass eller Commfides.
Dette bekrefter hvem du er, og du skal derfor ikke legge ved kopi av legitimasjon.

Link til hvordan en skaffer politiattest på nettet: https://www.politi.no/tjenester/politiattest/ her trenger du ett vedlegg (formål politiattest) som utstedes fra klubben.

Send mail til geir-olsen@lyse.net for å få vedlegget (Formål politiattest) tilsendt.

2: Politiet sender attesten som ordinær post eller digipost, til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til idrettslaget.

3: Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til Ansvarlig for politiattest i Buøy IL.

Buøy IL skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

 

Med vennlig hilsen Styret i Buøy IL

Kjetil Knutsen

Leder Buøy IL

og

Geir Olsen

Sportslig Leder Bredde

Avdeling Fotball

 

Her er generell informasjon om Politiattest fra NFF. https://www.fotball.no/Documents/Kvalitetsklubb/pdf/Plan_for_registrering_og_oppf%C3%B8lging_av_politiattester-veiledning.pdf

 

 

 

 

 

cid:image003.png@01CEFA33.80A18C30

 

  Vår adresse er: Pb. 107, 4086 Hundvåg


©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift